Schul-Cloud

W ramach umowy dystrybucyjnej, Betacom wdrożył platformę na silniku eduwarebox, udostępniając partnerowi niemieckiemu licencje dostępowe.

Platforma przygotowana dla Schul-Cloud zawiera mechanizmy dedykowane dla rynku DACH, których celem jest m.in. integracja z lokalnymi serwisami i repozytoriami treści. Opracowana została również integracja z systemem klasy IDM wykorzystywanym przez lokalne rządy w Niemczech.

Platforma eduwarebox dedykowana rynkowi niemieckiemu została dostosowana do wymagań programu Digital Pakt, który odpowiada na potrzeby lokalnych ministerstw edukacji w zakresie dygitalizacji edukacji. Betacom wspomaga również partnera w rozmowach z wiodącymi domami wydawniczymi w opracowywaniu programów transformacji cyfrowej dla sektora oświaty.

Schul-Cloud wspólnie z Betacom tworzy zespół ekspertów w dziedzinie edukacji, którzy współpracują z przedstawicielami firm i specjalistami z sektora technologii, ochrony danych, zarządzania projektami i edukacji.

Platforma eduwarebox nie stanowi jednego uniwersalnego produktu, lecz umożliwia kompleksową obsługę w zakresie rozwoju i wprowadzania systemów zarządzania edukacją online, dostosowanych dokładnie do potrzeb i wymagań poszczególnych klientów – szkół, uniwersytetów i innych placówek edukacyjnych w regionie DACH.

Stwórzmy razem niezwykłe rozwiązania!

eduwarebox